انجمن تخصصی فلزیاب و ردیاب
تاریخ : شنبه 1 اردیبهشت97 - 6:15pmپاسخ به موضوع  [ 5 پست ] 
 ارزش گذاری سکه ها بر اساس دودمان و نام شاه 
نویسنده پیغام
کاربر فعال
کاربر فعال
آواتار کاربر

تاریخ عضویت: شنبه 29 آبان94 - 1:17am
پست: 117
پاسخ با نقل قول
سلام
فکر کنم این پست نیاز خیلی از ما باشه و با گرفتن جواب کمتر وسواس به خرج میدیم.
از اساتید و دوستان گرامی میخوام لطف کنند و از تجربه شون درمورد قیمت سکه ها بر حسب قدمت و اندازه و جنس سکه در دوره های سلوکی هخامنشی اشکانی و ساسانی و نیز ساتراپ نشینها و حکومتهای محلی خودگردان برامون بگن .
و اینکه تو هر دوره از حکومت دودمانهای مختلف در تاریخ ایران شاهان بزرگی بوده اند که یا قلمرو حکومت حساسی داشته اند یا القاب کبیر گرفته اند مثل مهرداد اشکانی یا اینکه سکه های کمتری ضرب کرده اند و سکه هاشون کمتر یافت میشه ... این خودش تو قیمت گذاری سکه نقش بسزایی داره و بزامون مشخص کنند که تو هر سلسله ارزش مادی سکه کدوم شاهنشاه بیشتره .
ممنون


پنج شنبه 5 فروردین95 - 2:23pm
کاربر فعال
کاربر فعال
آواتار کاربر

تاریخ عضویت: شنبه 29 آبان94 - 1:17am
پست: 117
پاسخ با نقل قول
اسامی شاهان به ترتیب سلسله تشکیل شده

ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎﻥ ‏( ﺍﺯ ۵۵۰ ﺗﺎ ۳۳۰ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ‏)
ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺰﺭﮒ ‏( ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ۵۵۹ - ۵۲۹ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ‏)
ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ‏( ۵۳۰ - ۵۲۲ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ‏)
ﮔﺌﻮﻣﺎﺕ ‏( ۵۲۲ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ، ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻩ‏)
ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﺑﺰﺭﮒ ‏( ۵۲۲ - ۴۸۶ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ ‏)
ﺧﺸﺎﯾﺎﺭﺷﺎ ‏(۴۸۵ - ۴۶۵ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ ‏)
ﺍﺭﺩﺷﯿﺮ ﯾﮑﻢ ‏(۴۶۵ - ۴۲۴ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ‏)
ﺧﺸﺎﯾﺎﺭﺷﺎﯼ ﺩﻭﻡ ‏( ۴۲۴ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ‏)
ﺳﻐﺪﯾﺎﻧﻮﺱ ‏( ۴۲۴ - ۴۲۳ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ‏)
ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﺩﻭﻡ ‏(۴۲۳ - ۴۰۴ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ ‏)
ﺍﺭﺩﺷﯿﺮ ﺩﻭﻡ ‏(۴۰۴ - ۳۵۸ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ‏)
ﺍﺭﺩﺷﯿﺮ ﺳﻮﻡ ‏( ۳۵۸ - ۳۳۸ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ ‏)
ﺍﺭﺩﺷﯿﺮ ﭼﻬﺎﺭﻡ ‏( ۳۳۸ - ۳۳۶ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ‏)
ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﺳﻮﻡ ‏( ۳۳۶ - ۳۳۰ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ ‏)
------------------
• ﺳﻠﻮﮐﯿﺎﻥ ‏( ﺍﺯ ۲۴۹ ﺗﺎ ۳۲۴ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ‏)
ﺳﻠﻮﮐﻮﺱ ﯾﮑﻢ ‏( ﺍﺯ ۳۱۲ ﺗﺎ ۲۸۰ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ‏)
ﺁﻧﺘﯿﻮﺧﻮﺱ ﯾﮑﻢ ‏( ﺍﺯ ۲۸۰ ﺗﺎ ۲۶۱ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ‏)
ﺁﻧﺘﯿﻮﺧﻮﺱ ﺩﻭﻡ ‏(۲۶۱ ﺗﺎ ۲۴۶ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ‏)
------------------
• ﭘﺎﺭﺕ ﻫﺎ
ﺍﺭﺷﮏ ‏( ﺍﺷﮏ ﯾﮑﻢ‏) ‏( ﺡ۲۵۰ - ﺡ۲۴۷ ﭖ . ﻡ‏)
ﺗﯿﺮﺩﺍﺩ ﯾﮑﻢ ‏( ﺍﺷﮏ ﺩﻭﻡ ‏) ‏( ﺡ۲۴۷ - ﺡ۲۱۱ ﭖ . ﻡ‏)
ﺍَﺭﺩﻭﺍﻥ ﯾﮑﻢ ‏( ﺍﺷﮏ ﺳﻮﻡ‏) ‏( ﺡ۲۱۱ - ﺡ۱۹۱ ﭖ . ﻡ ‏)
ﻓﺮﯾﺎﭘﺖ ‏(ﺍﺷﮏ ﭼﻬﺎﺭﻡ‏) ‏( ﺡ۱۹۱ - ﺡ۱۷۶ ﭖ . ﻡ‏)
ﻓﺮﻫﺎﺩ ﯾﮑﻢ ‏( ﺍﺷﮏ ﭘﻨﺠﻢ‏) ‏( ﺡ۱۷۶ - ﺡ۱۷۱ ﭖ . ﻡ‏)
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﯾﮑﻢ ‏( ﺍﺷﮏ ﺷﺸﻢ ‏) ‏( ﺡ۱۷۱ - ﺡ۱۳۸ ﯾﺎ۱۳۷ ﭖ . ﻡ ‏)
ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺩﻭﻡ ‏( ﺍﺷﮏ ﻫﻔﺘﻢ‏) ‏( ﺡ۱۳۸ ﯾﺎ ۱۳۷ - ﺡ۱۲۸ ﭖ . ﻡ‏)
ﺍﺭﺩﻭﺍﻥ ﺩﻭﻡ ‏( ﺍﺷﮏ ﻫﺸﺘﻢ‏) ‏( ﺡ۱۲۸ - ﺡ۱۲۳ ﭖ . ﻡ‏)
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺩﻭﻡ ‏(ﺍﺷﮏ ﻧﻬﻢ‏) ‏( ﺡ۱۲۳ - ۸۷ ﭖ . ﻡ‏)
ﮔﻮﺩﺭﺯ ﻧﺨﺴﺖ ‏( ۹۱ - ۷۸؟‏)
ﺍُﺭُﺩ ﻧﺨﺴﺖ ‏( ۷۸ - ؟‏)
ﺳﯿﻨﺎﺗﺮﻭﮎ ‏(ﺍﺷﮏ ﺩﻫﻢ ‏) ‏( ۷۶ ﯾﺎ ۷۵ - ۷۰ ﯾﺎ ۶۹ ﭖ . ﻡ‏)
ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺳﻮﻡ ‏( ﺍﺷﮏ ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ‏) ‏( ۷۰ ﯾﺎ ۶۹ - ۵۸ ﯾﺎ ۵۷ ﭖ . ﻡ‏)
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺳﻮﻡ ‏( ﺍﺷﮏ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ‏) ‏( ۵۸ ﯾﺎ ۵۷ - ۵۶ ﭖ . ﻡ ‏)
ﺍُﺭﺩ ﺩﻭﻡ ‏( ﺍﺷﮏ ﺳﯿﺰﺩﻫﻢ ‏) ‏( ﺡ۵۶ - ۳۷ ﯾﺎ ۳۶ ﭖ . ﻡ‏)
ﻓﺮﻫﺎﺩ ﭼﻬﺎﺭﻡ ‏( ﺍﺷﮏ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ‏) ‏( ﺡ۳۷ - ۲ ﭖ . ﻡ ‏)
ﺗﯿﺮﺩﺍﺩ ﺩﻭﻡ ‏( ۳۲ - ﺡ۳۰ ﭖ . ﻡ‏)
ﻓﺮﻫﺎﺩ ﭘﻨﺠﻢ ﯾﺎ ‏( ﻓﺮﻫﺎﺩﮎ ‏) ‏( ﺍﺷﮏ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ‏) ‏( ۲ ﭖ . ﻡ - ۴ ﻡ‏)
ﻣﻠﮑﻪ ﻣﻮﺯﺍ ‏( ۲ ﭖ . ﻡ - ۴ ﻡ‏) ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﭘﺴﺮﺵ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﭘﻨﺠﻢ
ﺍُﺭﺩ ﺳﻮﻡ ‏( ﺍﺷﮏ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ‏) ‏( ۴ - ۶ ﯾﺎ ۷ ﻡ ‏)
ﻭﻧُﻦ ﯾﮑﻢ ‏( ﺍﺷﮏ ﻫﻔﺪﻫﻢ‏) ‏( ۷ ﯾﺎ ۸ - ۱۲ ﻡ‏)
ﺍﺭﺩﻭﺍﻥ ﺳﻮﻡ ‏(ﺍﺷﮏ ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ‏) ‏( ۱۲ - ۳۹ ﯾﺎ ۴۰ ﻡ‏)
ﺗﯿﺮﺩﺍﺩ ﺳﻮﻡ ‏( ﺡ۳۶ ﻡ‏)
ﻭﺭﺩﺍﻥ ‏( ﺍﺷﮏ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ ‏) ‏( ۳۹ ﯾﺎ ۴۰ - ۴۵ ﻡ ‏)
ﮔﻮﺩﺭﺯ ﺩﻭﻡ ‏( ﺍﺷﮏ ﺑﯿﺴﺘﻢ ‏) ‏( ۴۱ - ۴۵ ﻡ ‏)
ﻭﻧﻦ ﺩﻭﻡ ‏( ﺍﺷﮏ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮑﻢ‏) ‏( ۵۱ ﻡ‏)
ﺑﻼﺵ ﯾﮑﻢ ‏(ﺍﺷﮏ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ ‏) ‏( ۵۱ - ۷۷ ﯾﺎ ۷۸ ﻡ ‏)
ﭘﺎﮐﻮﺭ ‏( ﺍﺷﮏ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ ‏) ‏( ۷۸ - ۱۰۸ ﯾﺎ ۱۱۰ ﻡ ‏)
ﺍﺭﺩﻭﺍﻥ ﭼﻬﺎﺭﻡ ‏( ۱۰۸ - ۱۱۰ ﻡ‏)
ﺧﺴﺮﻭ ‏(ﺍﺷﮏ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ‏) ‏( ﺡ۱۱۰ - ۱۲۸ ﯾﺎ ۱۲۹ ﻡ‏)
ﺑﻼﺵ ﺩﻭﻡ ‏( ﺍﺷﮏ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ‏) ‏(۱۲۸ ﯾﺎ ۱۲۹ - ۱۴۷ ﻡ ‏)
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﭼﻬﺎﺭﻡ ‏( ۱۲۸؟ ﯾﺎ ۱۲۹؟ - ۱۴۷؟ ﻡ ‏)
ﺑﻼﺵ ﺳﻮﻡ ‏( ﺍﺷﮏ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻢ ‏) ‏( ۱۴۷ - ۱۹۱ ﻡ ‏)
ﺑﻼﺵ ﭼﻬﺎﺭﻡ ‏(ﺍﺷﮏ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ‏) ‏(۱۹۱ - ۲۰۸ ﻡ ‏)
ﺑﻼﺵ ﭘﻨﺠﻢ ‏( ﺍﺷﮏ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ ‏) ‏( ۲۰۸ - ﺡ۲۱۶ ﻡ‏)
ﺍﺭﺩﻭﺍﻥ ﭘﻨﺠﻢ ‏(ﺍﺷﮏ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ‏) ‏( ﺡ۲۱۶ - ۲۲۶ ﻡ ‏)
ﺑﻼﺵ ﺷﺸﻢ
ﺍﺭﺩﻭﺍﺯﺩ
----------------
• ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎﻥ
ﺍﺭﺩﺷﯿﺮ ﯾﮑﻢ ‏( ﺍﺭﺩﺷﯿﺮ ﺑﺎﺑﮑﺎﻥ‏) ‏( ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ۲۲۴ - ۲۴۳‏)
ﺷﺎﭘﻮﺭ ﯾﮑﻢ ‏( ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ۳ /۲۴۲ - ۲۷۲‏)
ﻫﺮﻣﺰ ﯾﮑﻢ ‏(۲۷۲ -۲۷۳ ‏)
ﺑﻬﺮﺍﻡ ﯾﮑﻢ ‏(۲۷۳ -۲۷۶ ‏)
ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺩﻭﻡ ‏( ۲۷۶ - ۲۹۳‏)
ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺳﻮﻡ ‏( ۲۹۳‏)
ﻧﺮﺳﯽ ‏(۲۹۳ -۳۰۲ ‏)
ﻫﺮﻣﺰ ﺩﻭﻡ ‏( ۳۰۲ - ۳۱۰‏)
ﺁﺫﺭﻧﺮﺳﯽ ‏(۳۱۰ ‏)
ﺷﺎﭘﻮﺭ ﺩﻭﻡ ‏( ﺫﻭﺍﻻﮐﺘﺎﻑ‏) ‏( ۳۱۰ - ۳۷۹‏)
ﺍﺭﺩﺷﯿﺮ ﺩﻭﻡ ‏(۳۷۹ -۳۸۳ ‏)
ﺷﺎﭘﻮﺭ ﺳﻮﻡ ‏( ۳۸۳ - ۳۸۸‏)
ﺑﻬﺮﺍﻡ ﭼﻬﺎﺭﻡ ‏(۳۸۸ -۳۹۹ ‏)
ﯾﺰﺩﮔﺮﺩ ﯾﮑﻢ ‏(۳۹۹ -۴۲۱ ‏)
ﺑﻬﺮﺍﻡ ﭘﻨﺠﻢ ‏( ﺑﻬﺮﺍﻡ ﮔﻮﺭ‏) ‏( ۴۲۱ - ۴۳۹‏)
ﯾﺰﺩﮔﺮﺩ ﺩﻭﻡ ‏(۴۳۹ -۴۵۷ ‏)
ﻫﺮﻣﺰ ﺳﻮﻡ ‏( ۴۵۹ - ۴۵۷‏)
ﭘﯿﺮﻭﺯ ﯾﮑﻢ ‏(۴۵۸ -۴۸۴ ‏)
ﺑﻼﺵ ‏( ۴۸۴ - ۴۸۸‏)
ﻗﺒﺎﺩ ﯾﮑﻢ ‏( ۴۸۸ - ۴۹۷‏)
ﺟﺎﻣﺎﺳﺐ ‏( ۴۹۷ - ۴۹۹‏)
ﻗﺒﺎﺩ ﯾﮑﻢ ‏( ۴۹۹ - ۵۳۱‏) ‏( ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ‏)
ﺧﺴﺮﻭ ﯾﮑﻢ ‏( ﺧﺴﺮﻭ ﺍﻧﻮﺷﯿﺮﻭﺍﻥ‏) ‏(۵۳۱ -۵۷۹ ‏)
ﻫﺮﻣﺰ ﭼﻬﺎﺭﻡ ‏(ﺗﺮﮎﺯﺍﺩ ‏) ‏( ۵۷۹ - ۵۹۰‏)
ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺷﺸﻢ ‏(۵۹۰ -۵۹۱ ‏)
ﺧﺴﺮﻭ ﺩﻭﻡ ‏( ﺧﺴﺮﻭ ﭘﺮﻭﯾﺰ‏) ‏( ۵۹۱ - ۶۲۸‏)
ﻗﺒﺎﺩ ﺩﻭﻡ ‏( ﺷﯿﺮﻭﯾﻪ ‏) ‏( ۶۲۸‏)
ﺍﺭﺩﺷﯿﺮ ﺳﻮﻡ ‏( ۶۲۸ - ۶۳۰‏)
ﺷﻬﺮﺑﺮﺍﺯ ‏( ۶۳۰‏)
ﺧﺴﺮﻭ ﺳﻮﻡ ‏(۶۳۰ ‏)
ﺟﻮﺍﻧﺸﯿﺮ ‏( ۶۳۰‏)
ﭘﻮﺭﺍﻧﺪﺧﺖ ‏(۶۳۰ -۶۳۱ ‏)
ﭘﯿﺮﻭﺯ ﺩﻭﻡ ‏( ۶۳۱‏)
ﺁﺯﺭﻣﯽ ﺩﺧﺖ ‏(۶۳۱ ‏)
ﻫﺮﻣﺰ ﭘﻨﺠﻢ ‏( ۶۳۱‏)
ﺧﺴﺮﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ‏( ۶۳۱‏)
ﭘﯿﺮﻭﺯ ﺩﻭﻡ ‏( ۶۳۱‏)
ﺧﺴﺮﻭ ﭘﻨﺠﻢ ‏( ۶۳۱‏)
ﯾﺰﺩﮔﺮﺩ ﺳﻮﻡ ‏( ۶۳۲ - ۶۵۱)


شنبه 7 فروردین95 - 7:24pm
کاربر فعال
کاربر فعال
آواتار کاربر

تاریخ عضویت: شنبه 29 آبان94 - 1:17am
پست: 117
پاسخ با نقل قول
کسی نیست تو این زمینه کمک کنه؟


جمعه 12 فروردین95 - 12:40am

تاریخ عضویت: دوشنبه 29 تیر93 - 2:14am
پست: 6
پاسخ با نقل قول
با سلام

با توجه به این سلسله بندی قیمت ها به چه صورت میشه ؟


چهارشنبه 15 اردیبهشت95 - 11:23pm
کاربر فعال
کاربر فعال
آواتار کاربر

تاریخ عضویت: شنبه 29 آبان94 - 1:17am
پست: 117
پاسخ با نقل قول
کلا انجمن خلوت شده و دیگه کسی پست نمیزاره


شنبه 11 تیر95 - 1:49am
نمایش پست ها از آخر به اول:  مرتب سازی بر اساس  
پاسخ به موضوع   [ 5 پست ] 

چه کسی آنلاین است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر عضو شده ای موجود نیست. و 2 مهمان


در این انجمن نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
در این انجمن نمی توانید به موضوعات پاسخ دهید
در این انجمن نمی توانید پست خود را ویرایش کنید
در این انجمن نمی توانید پست های خود را حذف کنید
در این انجمن نمی توانید پیوست ارسال کنید

انجمن و سایت تخصصی فلزیاب و ردیاب با حضور اساتید مجرب - طراحی و ساخت و خرید و فروش مدارات الکترونیک و کیت و نقشه مدار دستگاههای پر قدرت فلز یاب و رد یاب با قیمت مناسب - دستگاه گنج یاب و دفینه یاب و گنجیاب جهت جستجوی طلا - بهترین و قویترین طلایاب و سیستم تصویری و فلزیاب پالسی و توباکس - آموزش اپراتوری ردیاب - best site / forum for metal detector (PI, VLF, Two Box, ...) , lrl , felezyab , felez yab systems to find treasure